Kjøpe valp hos oss

Det viktig for oss å avle frem friske og sunne valper. Vi er godkjente i FCI og NKK . Vi følger til enhver tid gjeldende avl og oppdrettsreglement.

Våre valper blir levert med Pass, Chip, helseattest, forsikring og valpepakke fra Agria, valpepakke fra Appetitt og registrering med stamtavle i NKK.

Lapphunden er en sosial og glad hund. Den er lærevillig og elsker å få være med der familien er. Dette er en hund som er glad i å være ute til alle årstider. Det er en hund som ikke liker å ligge i sofaen hver dag, hele dager. Lapphunden er opprinnelig en arbeidshund og trenger derfor å få muligheten til mental stimuli i hverdagen. Den er smart og knekker de fleste koder hvis den mener det er nødvendig å finne en løsning på noe. En lapphund liker at det skjer litt i hverdagen og er ikke den hunden man setter igjen hjemme mens man selv er opptatt hele dager. Man må også være klar over at dette er en hund som kan bruke stemmen sin. Noen mer, andre mindre. Lapphunden er en snill og tålmodig hund, men skal ikke undervurderes til at den ikke trenger aktivitet, både fysisk og mentalt!

Vi ønsker at alle som sender oss mail og vil bli vurdert av oss for valpekjøp, leser seg opp på Finsk Lapphund i forkant. På denne måten kan vi lettere forstå hverandre når vi snakkes/møtes.

Hvis du/dere er interessert i å kjøpe Finsk lapphund fra oss ber vi deg/dere om å sende en mail med ferdig utfylt skjema om:

  1. Deg/dere
  2. Hvordan du/dere bor
  3. Hvordan valpetiden vil bli ivaretatt hos deg/dere
  4. Hvordan den voksne hunden vil få det i hverdagen sin
  5. Hva gjør du/dere når du/dere skal på ferie
  6. Har du/dere små barn
  7. Er du/dere kanskje ny på dette med hund?
  8. Hva skal hunden brukes til? Er det en kosehund, en agillityhund, spor/søk, jakt, trekk, utstilling, terapihund eller gjeting?
  9. Kunne du/dere tenke dere utstilling med hunden?
  10. Kan du/dere tenke deg/dere å være fôrvert eller deleier på en valp for/med oss?

Jo mer utfyllende du deler informasjon, jo lettere blir det for oss å se om du/dere er riktig familie for en av våre valper.

Det er lov å komme med ønsker om farge og kjønn, men det er altså ikke dette vi har hovedfokus på.